Rozsvítili jsme Prahu s rekordní částkou 477.919 korun

Tisícovky z vás se zapojily již po jedenácté do unikátního projektu Hitrádia City a pomohly tak nemocným dětem, hospitalizovaným na JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství ve VFN a 1. lékařské fakulty University Karlovy na Praze 2.  11. ročník díky vám přinesl rekordní částku 477.199 korun. Dosavadní rekord z loňského 10. ročníku jste překonali o 208.135 korun, což je neskutečné. Z celého srdce vám děkujeme.
Stejně jako v minulých letech i letos jsme si s laskavým souhlasem hlavního města Prahy vypůjčili tradiční vánoční strom na Staroměstském náměstí a jeho žárovky. Každý z vás měl možnost „sponzorovat“ svou žárovku za cenu jedné DMS. A následně si mohl svou žárovku symbolicky rozsvítit na webové stránce rozsvittesnamiprahu.cz a zapsat se do seznamu dárců. V letošním roce jste poslali  4.971 DMSek. Další štědré finanční dary jste posílali na transparení účet obecně prospěšné společnosti Život dětem.
Celý charitativní projekt vyvrcholil o prvním adventním víkendu v sobotu 2. prosince, kdy se na Staroměstském náměstí rozsvěcel vánoční strom. Za Hitrádio City se tohoto slavnostního okamžiku účastnili moderátoři Iva Lecká a Vojta Efler, zpěvačka Marquet se svým doprovodem, jedna z patronek projektu herečka Tereza Brodská a přednosta kliniky doc. MUDr. Tomáš Honzík Ph.D., který převzal šek s rekordní částkou.

Na co půjde výtěžek

Rekordní výtěžek z akce Rozsviťte s námi Prahu letos pomůže nemocným dětem, hospitalizovaným na Jednotce intenzivní péče kliniky Dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Toto oddělení poskytuje péči v různých oblastech. Především se zde starají o děti s dědičními poruchami metabolismu. Zaměřují se zde jako jediní v republice na léčbu dětí, u nichž selhaly nejdůležitější životní funkce cirukalace, oběh a dýchání. Umí zde po určitou dobu nahradit funkce srdce i plic. Provádějí zde i tělovou hypotermii u novorozenců, kteří prodělali nedostatek kyslíku. K těmto zákrokům je potřeba celá řada speciálních přístrojů jako jsou monitory životních funkcí, přístroje pro umělou plicní ventilaci, speciální lůžka, inkubátory a v neposlední řadě infuzní pumpy. Díky vám toto oddělení získalo prostředy na nákup infuzních pump, které dokáží podávat léky kriticky nemocným dětem v naprosto přesném dávkování. Není výjimkou, že kriticky nemocné dítě, potřebuje 10 až 15 infuzních pump.

Oddělení Jednotky intenzivní péče kliniky Dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze představuje jeho vedoucí MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

Patroni projektu

Děkujeme i našim milým patronkám, herečkám Tereza Brodské a Janě Bernáškové,

Projekt Rozsviťte s námi Prahu byl realizován pod záštitou obecně prospěšné společnosti Život dětem, která zakoupí infúzní pumpy pro Jednotku intenzivní péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. lékařské fakulty University Karlovy na Praze 2.

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.