LUCIE

Ona ví

2000

Slunečnice

Koller, Kodym

B & M

4:12

Otáčím se k tobě – lucerny září už se stmívá
Z krajiny za zrcadla tvých očí plamen vyplazuje jazyk
Touha vzývá

Zazpívám ti svoji píseň – nebudeme na lásku si hrát
Tak tedy ochutnáme její hloubku – je vydán zákaz strachu
Nesmíš se bát

Ona ví – když tančí je tak krásná – když její hvězda jasná Zazáří
Ona ví – když sladkou píseň zpívá – do tmy pod víčka
Dá světla z vitráží
Ona ví – kde anděl šípy skrývá – kde čistá voda živá pramení
Já s tebou kráčím ve stopách
Pod nohama horká poušť – tak kde tě mám?

Až dojdeme na vrchol hory kapky udeří do kůží tamburín
Potom vychutnáme sladké ticho – když se zeptáš já ti odpovím

Je to láska – je tu odpověď
Zachvíli probudíš se – bude ráno – bude den.