RICHARD MÜLLER

Nahý II.

2002

'01

Tásler, Muller

B & M

4:17

Ublížil som ženám deťom mamám
Svoju hlbokú úctu skladám
Pred vami moji drahí
Ktorým zneuctil som prahy
Od Hlohovca až do Prahy
som nahý
Nech mi všetci svätí pomôžu
nahý až na kožu

[Ref]
Už nebudem nahý
Drahé slečny drahé ženy
Od teraz až navždy
zostávam oblečený
Neverím že mi pomôžu
som nahý až na kožu

Nahý už som bol
stačí
Normálne na "egy keto három"
nevyzlečiem sa ani pred lekárom