MIROSLAV ŽBIRKA

Vianočná (O prímerí)

2013

MIROSLAV ŽBIRKA

Universal Music

2:44

Opäť sú tu Vianoce
verí len ten čo chce
Čakám v náručí zím
opäť sú tu Vianoce

Melódii o prímerí
každý neuverí
Hľadám v údolí mín
melódiu o prímerí

Dá nám nádej viem
Boh je vraj láska najkrajšia z tém
Kým tú pieseň hrám
Šíri sa svetlo do všetkých strán

Dá nám nádej viem
Boh je vraj láska najkrajšia z tém
Kým tú pieseň hrám
Šíri sa svetlo do všetkých strán

Opäť sú tu Vianoce
verí len ten čo chce
Čakám v náručí zím
opäť sú tu Vianoce

Melódii o prímerí
každý neuverí
Hľadám v údolí mín
melódiu o prímerí

Hľadám v údolí mín
melódiu o prímerí