LUCIE BÍLÁ

Jsi můj pán

1995

Muzikál "Dracula"

K.Svoboda, Z.Borovec

Monitor

3:14

Jak vzácný dar mi byl dán
Dar přízně tvé. Jsi můj pán
Co dám ti já? Jen úzkost mám
Mě soudit smíš, Jsi můj pán

Jen blízkost svou mi dál přej
Prý nebyl ráj - Já znám jej!
V tvém náručí se skví ten lán.
Ty vládneš jím, jsi můj pán.

Stůňu z tvých věčných odchodů.
Kam zas šels? Kam a z jakých důvodů?
Odpusť mým hrozným představám,
Při kterých i dýchat přestávám

Pokaždé, když se mi vracíš,
Procitám, jsem v bezpečí
Pochybnost i stesky jsou ty tam
Oči tvé mě přesvědčí

Mým dnům, jak jdou, jsi dal řád
Čím jsem ti já chci dál znát.
Mnou nespoután, mnou milován...
Buď vůle tvá!
Jsi můj pán!