KARMA

Sedam Dana

2003

Sedam Dana

J.Miani, N.Čirjak, M.Zemčak

Popron Traxx

3:07

Sedam dana ti u meni traješ
Sedam dana beskrajno mi sedaješ
Ne nemoj biti srca kamena
Dodi jer nemamno vremena
Sedam dana nisam byla sama
Sedam dana neka nemaju kraj
Ne nemoj biti srca kamena
Dodi jer nemano vremena

Bilo je to više od veselja
Strah da ce ipak završiti
Žudim za tobom vladam sobom sada
Vjeruj mi necu nekog iz grada
Ponovimo sve nas dvoje
Ponovimo isto kao juèe
Slike su prièale
A mejo te oèi tražile

Sedam dana ti u meni traješ
Sedam dana beskrajno mi sedaješ
Ne nemoj biti srca kamena
Dodi jer nemamno vremena
Sedam dana nisam byla sama
Sedam dana neka nemaju kraj
Ne nemoj biti srca kamena
Dodi jer nemano vremena

Jump everybody

Sat za satom i minute
Vrijeme ide a gdje ceš ti
Moglasam voljeti nešto al nemogu
Tvoji su pogledi na meni zaspali
Ponovimo sve nas dvoje
Ponovimo isto kao juèe
Slike su prièale
A moje te oèi tražile

Sedam dana ti u meni traješ
Sedam dana beskrajno mi sedaješ
Ne nemoj biti srca kamena
Dodi jer nemamno vremena
Sedam dana nisam byla sama
Sedam dana neka nemaju kraj
Ne nemoj biti srca kamena
Dodi jer nemano vremena