DAN BÁRTA

Kontrabásník

2000

Illustratosphere

Bárta, Chyška, Jelínek

Sony

2:55

to mé já kontra básník
za nocí a rán
spoléhá když se zasní
že básník víc je sám

nemoudří ve svých arénách
básník a s ním mé malé já
pak odpočívají
v tichu zvláštním
co se v příští chvíli rozpadá

to mé já kontra básník
usíná na vážkách
jak lehký být přeobratný
služebník i pán

zatouží na svých galérách
básník a s ním mé drzé já
a výsledkem je smích
tichý zvláštní
když zamíří přídí k zahradám

tápou ve znaménkách a ve značkách
váha slova nízká je rozmačká
vysíláním volání básník víly nadhání
- já je sráží
my se v příští chvíli rozpadá
mise v příští chvíli rozpadá se nám
my se bíle
tříští