LUCIE BÍLÁ & PETR MUK & KAMIL STŘIHAVKA

Ty jsi ten déšť

2000

Muzikál "Johanka z Arku"

Soukup, Osvaldová

Monitor

3:05

LB: A stejně s tebou budu dál
Já jsem ten déšť, co po tváři stéká
Tvé svědomí, tvůj smích i pláč
Jen já vím, co ty's byl zač

KS: Jednou ti dají svatozář, slávu a čest
Jenže teď tě spálí
PM: Dnes poplivou snad i popel tvůj
Zítra na oltáři stůj

Oba:Už nevěřím dobrým ani zlým
Proč já blázen se splet!?
Pro tu smečku lhářů
I já šel zabíjet
Bolí, mě bolí, mě bolí tenhle svět

LB: A stejně s tebou budu dál
Já jsem ten déšť, co po tváři stéká
All:Tvé svědomí, tvůj smích i pláč
Jen já vím, co ty jsi zač

Chtějí nám vzít, co nám dál Bůh
Ne, to jim nedovolím!
Víš, že dokud dýchám
Tvou lásku v sobě mám

Chtějí nám vzít, co nám dal Bůh
Ne, to jim nedovolím!
Víš, že dokud dýchám
Tvou lásku v sobě mám

Oba:Nejsem, ne, nejsem, nejsem, nejsem sám
LB: Nejsi, ne, nejsi, ne, nejsi, nejsi sám