KARANTÉNA – co to pro nás znamená?

V České republice platí s platností od 16. března 0:00 do 24. března KARANTÉNA. Pro občany to znamená především Zákaz volného pohybu osob na území ČR s těmito výjimkami:

  • Cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo podobné činnosti.
  • Cesta za rodinou nebo osobami blízkými
  • Nákup potravin, léků, hygienického zboží, kosmetiky a jiné drogerie, krmiv a dalších potřeb pro zvířata a děti – to vše nejen pro sebe, ale i pro osoby blízké. Sousedská výpomoc.
  • Využívání bank a pošty.
  • Tankování pohonných hmot.
  • Cesty k lékaři a na veterinu, včetně doprovodu.
  • Pobyt v přírodě nebo parcích. Pohřby.
  • Cesty na úřady k vyřízení nezbytných záležitostí, i s doprovodem.
  • Výkon povolání nebo činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace – tedy zdravotní a sociální péče, duchovní péče, dobrovolnická činnost, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a dalších služeb jako zásobování a rozvážky.
  • Cesty domů.

Pohyb na veřejnosti bychom měli omezit na minimum. Pokud je to možné, měli bychom se držet doma. Omezit bychom měli i přímé kontakty s ostatními. K jiným lidem bychom se měli přibližovat maximálně na dva metry. Platit bychom měli bezhotovostně, pokud to bude možné.

Zaměstnavatelům se doporučuje využívat práci z domu, pokud to jde, také podporovat placené volno a pozastavit činnosti, které nejsou nezbytné.