Rozhlasové vysílání programu Hitrádia City 937 a webové stránky hitradiocity.cz provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČ: 27604942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 11148.
(dále jen „Správce“).

Informace pro posluchače, kteří se dovolají do studia rádia.
Osobní údaje posluchačů, kteří se dovolali do vysílání, budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Za účelem splnění právní povinnosti uchovávat po dobu 30 dní záznam rozhlasového vysílaní budeme zpracovávat záznam Vašeho telefonického hovoru, který byl zveřejněn v rámci rozhlasového vysílání. V případě, že subjekt údajů ve vysílání uvede další informace obsahující osobní údaje, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat ani předávat bez náležitého informování v konkrétních případech.
U posluchačů, kteří se dovolají do studia, ale nebudou zapojení do rozhlasového vysílání, nebude hovor zaznamenán. Z důvodu ochrany před šířením nepravdivých informací mohou být u těchto subjektů zpracovávány následující údaje: telefonní číslo a jméno s příjmením (pokud byly sděleny). Jedná se o oprávněný zájem správce, jelikož zejména u podnětů posluchačů je v některých případech nutné ověřit pravdivost sdělených informací.
Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:
společností a techniků, zajišťujících provozování rozhlasového vysílání a úschovu záznamů rozhlasového vysílaní
moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní a mají přímý kontakt s volajícími

Informace pro odběratele newsletteru
Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, bude Správce zpracovávat Vaši e-mailovou adresu.
Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v každém e-mailu. Odhlásit se můžete také již nyní, a to kliknutím na tyto odkazy: odhlásit z newsletteru hitparády, odhlásit ze City newsletteru. Rozesílání newsleteru pro nás technicky zajišťuje společnost The Rocket Science Group, LLC, která sídlí v USA. Osobní údaje budou chráněny stejně jako v Evropě, jelikož tento dodavatel je ověřen na základě „Privacy Shield“.

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností MEDIA BOHEMIA a.s. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce:
adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 409 111
e-mail: obchod@mms.cz
V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@hitradio.cz
Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy automatizovaně.