Tým Hitrádia City poběží Run For Movember

Zase si zaběháme a velmi rádi podpoříme dobrou věc. Přidejte se k nám. Charitativní akce je zaměřena na prevenci mužského onemocnění, kterým je rakovina prostaty, jejímž účelem je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů.

Termín konání: 2. 11. 2019
Čas: 8:30 – 10:00 registrace, 11:00 start (v prostoru koupaliště)
Místo konání: Praha,  Hostivařská přehrada
Délka: Jedno kolo 7 km
Kategorie: muži (14 km), ženy (14 km) – hromadný start
muži (7 km), ženy (7 km) – hromadný start minutu po 14km kategorii

Registrace již pouze na místě v den běhu: od 8:00-10:00 hodin
Startovné: 700,- korun
V ceně startovného: trička s potiskem akce, finišérská medaile, čipové měření, ovoce v cíli, startovní číslo na památku a mnoho dalšího.
Hodnotné ceny pro vítěze jako každý rok ve všech 4 kategoriích.

Nadační fond Muži proti rakovině spouští další kampaň, která upozorňuje na nebezpečí rakoviny prostaty a varlat. Ohrožené cílové skupiny se tentokrát pokusí zasáhnout billboardy a citylighty na zastávkách MHD a v metru s jednoznačným poselstvím o důležitosti prevence.

Nadační fond Muži proti rakovině bojuje aktivně řadu let s typicky mužskými formami rakoviny – rakovinou prostaty a varlat. Obě zmíněné formy bohužel pokrývají kompletní věkové spektrum, a zatímco rakovina prostaty postihuje starší ročníky, rizikovou skupinou pro rakovinu varlat jsou velmi mladí muži.

Nadační fond nebojuje jen s rakovinou, bojujeme velmi často i s mužskými předsudky. Muži ze své povahy o svých problémech nehovoří, prevenci odmítají, stydí se a případnou lékařskou pomoc pak leckdy vyhledají až příliš pozdě, říká doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze, předseda a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině.

Právě i tabuizování tématu může mít za následek častý výskyt nádorového onemocnění. Podle statistik dokonce muži umírají celosvětově o 6 let dříve než ženy a rakovina prostaty je druhou nejčastější formou rakoviny u mužů.  Očekává se, že počet případů se do roku 2030 ještě zdvojnásobí.

Nadační fond Muži proti rakovině je zároveň dlouholetým partnerem Movember Foundation a organizátorem osvětové kampaně Movember v České republice, která si klade za cíl změnu pohledu na mužské zdraví. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, osvětové programy a studijní stáže mladých lékařů. Díky dárcům se již podařilo vybavit několik urologických pracovišť po celé republice přístroji a nástroji, které slouží ke zlepšení diagnostiky nádorových onemocnění.  Další finanční prostředky jsou vkládány do vzniku a distribuce edukačních publikací určených pacientům s diagnostikovanou rakovinou prostaty a varlat, jejich rodinným příslušníkům a široké veřejnosti. Tyto brožury jsou k dispozici v odborných ordinacích, přístupné online, případně je fond zasílá zdarma na vyžádání. V letošním roce vyjde nově brožura určená pacientům s nádory močového měchýře.

Nadační fond Muži proti rakovině je i partnerem České urologické společnosti, nejvyššího odborného orgánu v oblasti urologie v České republice, se kterou na základě nejnovějších poznatků a výzkumů společně vytváří podklady pro spolupráci na projektech osvěty a prevence.